En gledelig nyhet for afghanske ungdommer
Publisert av Administrator den June 30 2016 14:55:04

Av: Quraishi Jurmy                                 Publisert:30.06.2016

 «Pishgam» som er en privat TV-kanal, har nylig begynt å gjennomføre fjernundervisning i Afghanistan, melder Sputnik dari på sin nettside.


Utvidet nyhet


Av: Quraishi Jurmy            Publisert:30.06.2016

 «Pishgam» som er en privat TV-kanal, har nylig begynt å  gjennomføre fjernundervisning i Afghanistan, melder Sputnik dari på sin nettside.

«Pishgam» betyr pioner og har planlagt å tilrettelegge hjemmeundervisning opp til mastergrad, for afghanske ungdommer gjennom fjernundervisning.

-  Vi underviser universitetsfag gratis gjennom en privat høyutdanningsinstitusjon «Dunya», sier TV-kanalens tjenestemenn.

- Jeg kommer med en gledelig nyhet til mine landmenn om at de heretter kan universitetet i deres hjem, fortalte Abdulqadir Mirzai, sjef for kanalen under åpningsseremonien til Pioner.

Pishgam er den første vitenskapelig og utdanningsmedia i Afghanistan som prøver å forhøye utdanningsrolle til massemedia, særlig visuelle medier.

 Selv om det har blitt gjort mye når det gjelder informative- og underholdningsoppgaver, er Pishgam den første TV-kanalen som tilbyr gratis undervisning til afghanere som har kjempet for fred og uavhengighet i mange år.

-  Det er flere ting som skiller Pishgam fra andre media. Det inkluderer lese- og skriveundervisning for de som ønsker høyutdanning. Det finnes flere utdanningslinjer, blant annet engelsk og fransk og dersom man ønsker så kan man strekke seg lengre mot bachelor og mastergrad.  

Mer informasjon klikk her!